گزارش تصویری رویداد آموزشی سوم بهمن آژانس دیجیتال مارکتینگ گرندیما

اولین رویداد رسمی گرندیما در تاریخ 3 بهمن 97 در کافه ایونت به اجرا در آمد. این رویداد با عنوان بررسی الگوریتم‌های گوگل...